מפקח בנייה בבת ים – מניעת עבירות

כמו בכל תחום מתפתח אחר, גם בעולם הבנייה קיימות פירצות שאותן מנצלים גורמים בעלי חשיבות בתהליך. התנהלות זאת מביאה לעבירות על החוק מחד, ולהדגשת החשיבות שבמציאת אנשי מקצוע מהימנים לניהול התהליך מאידך.

ללא היתרי בנייה לא יוכל הפרויקט לצאת אל הפועל כראוי, להתקדם ולהסתיים עד לאכלוס הדיירים. מפקח בנייה בבת ים, בתל אביב או בכל רחבי הארץ מרכז את ההתנהלות מול הרשויות בכל הקשור לקבלת טפסים נדרשים, ולווידוא כי כל שלב ושלב יעשה בהתאם להוראות ולהנחיות.

פיקוח על שקיפות וחוקיות תהליך הבנייה

מפקח בנייה בבת ים יקפיד על כך שכל המעורבים בבנייה יפעלו על פי חוק ובאופן בטיחותי בכדי למנוע כל סיכוי לנזק בלתי הפיך.

דודי בובליל הינו מפקח בנייה בבת ים ובכל גוש דן אשר מקפיד על שקיפות ועל חוקיות תהליך הבנייה. בכדי לוודא את יישומו של עקרון זה מקפיד דודי בובליל לבחור אנשי מקצוע מהימנים ולעקוב אחר כל ההיבטים במהלך הבנייה.

גם אחריות על החוזים והתשלומים כלולים בעבודתו של מפקח בנייה זה, הנסמכת על הכשרות רבות ועל ניסיון מקצועי רחב בשוק הפרטי והמוסדי גם יחד.