נבחרתי ברשימת 100 המשפיעים בענף הבנייה צמודת הקרקע של מרכז הבנייה הישראלי.

תודה לחברי ערן רולס יו”ר מרכז הבנייה הישראלי ולשי פז ולכל צוות מרכז הבנייה הישראלי על שיתוף פעולה פורה ארוך השנים.

מרכז הבנייה הישראלי לוגו

הנדון: בחירתך לרשימת 100 בעלי המקצוע המשפיעים על מצוינות בבנייה הפרטית בישראל לשנת 2019.

הנני מתכבד לבשר לך על בחירתך לרשימת 100 האדריכלים, מנהלי פרויקטים ומפקחי בנייה המשפיעים ביותר על הבנייה הפרטית בשנת 2019. נשים וגברים.

אופן בחירת המשפיעים – כדי לבחור מבין מאות בעלי מקצוע כינס מרכז הבנייה הישראלי, ועדת שיפוט מקצועית שכללה כ -20 נציגים בכירים מתוך תעשיית הבנייה והעיצוב.

חברי ועדת השיפוט התבקשו להכין מראש רשימת המלצות על בעלי מקצוע המתבלטים באיכות העבודה, מקצועיות, ניסיון, אמינות ודרך ארץ. במהלך דיוני הועדה נרשמו כל השמות המומלצים וחברי הועדה התבקשו לבחור את ה- 50 המומלצים שלהם, מתוך רשימה של 250 בעלי מקצוע איכותיים וראויים.

משמעות הבחירות הינה הבאת אמון בעשייתך רבת השנים ומשקפת את מעמדך המקצועי ואישיותך כבעל מקצוע וכאדם.
מרכז הבנייה הישראלי מתעתד לפרסם ברבים את הרשימה הנבחרת מתוך מטרה לייצר סטנדרטים גבוהים של איכות ולעודד בעלי מקצוע למצוינות ולדרך ארץ.

במהלך חודש מאי יתקיים אירוע מכובד כמסורת מרכז הבנייה הישראלי, אליו יוזמנו כל הנבחרים ברשימה.
הבחירה הנה נטולת אינטרסים מסחריים, אינה כרוכה בתשלום והרשימה נבנתה בצורה אובייקטיבית ומקצועית,
מתוך צורך להעלות על נס את בעלי המקצוע המצטיינים, התורמים לאיכות התכנון והבנייה ושיפור הביצוע של בתים פרטיים.

בכבוד רב,

ערן רולס
יו”ר מרכז הבנייה הישראלי