השירותים שלנו

סלון מעוצב לאחר שיפוץ

דודי בובליל – הוא איש מקצוע מנוסה ואיכותי, אשר משנת 1997 מתמחה בליווי פרויקטים מא’ ועד ת’

★ בניית לוח זמנים לפרוייקט ופעילות שוטפת לאכיפתו.

★ בניית נתיב קריטי לפרוייקט והארכת סיכונים.

★ עריכת השוואות והצעות והתמחור לבעלי מקצוע והפרוייקט.

★ הגדרת הסכמים עם הספקים ובעלי מקצוע שונים.

★ פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הספקים בהתאם לתוכניות או לבקשת המזמין.

★ בדיקת טיב העבודה.

★ אכיפת לוח זמנים.

★ אשור התשלומים לספקים אחרי גמר העבודה בלבד, ככל שהעבודה זו בוצעה במקצועיות הנדרשת להשלמתה.

★ תיאום בין הגורמים השונים.

★ ביקור באתר על בסיס יומי.