השירותים שלנו:

  • בניית לוח זמנים לפרוייקט ופעילות שוטפת לאכיפתו.
  • בניית נתיב קריטי לפרוייקט והארכת סיכונים.
  • עריכת השוואות והצעות והתמחור לבעלי מקצוע והפרוייקט.
  • הגדרת הסכמים עם הספקים ובעלי מקצוע שונים.
  • פיקוח שוטף על ביצוע עבודות הספקים בהתאם לתוכניות או לבקשת המזמין.
  • בדיקת טיב העבודה.
  • אכיפת לוח זמנים.
  • אשור התשלומים לספקים אחרי גמר העבודה בלבד, ככל שהעבודה זו בוצעה במקצועיות הנדרשת להשלמתה.
  • תיאום בין הגורמים השונים.
  • ביקור באתר על בסיס יומי.
בדיקות רטיבות
ביקורת מבנים
בניית לוח זמנים
הסכמים עם ספקים
תמ"א 38
היתרי בנייה
פיקוח בנייה לעסקים