הגדרת הסכמים עם ספקים – מניעת אי הבנות

לעתים תהליך בנייתו של בית או שיפוצו יוצרים את הרושם כאילו מדובר ביחידה קוהרנטית אחת, אך למעשה ההיפך הוא הנכון: אנשי מקצוע רבים מבצעים את עבודתם בשיתוף פעולה זה עם זה אך כל אחד מהם מהווה יחידה עצמאית.

זאת הסיבה לכך שחשוב מאוד ליצור הגדרת הסכמים עם ספקים טרם תחילת העבודה בכדי למנוע אי הבנות ואי תיאומים בהמשך.

הגדרת הסכמים עם ספקים כוללת את כל תהליך העבודה מנקודת מבטו של הספק ושל מפקח בנייה – הגדרת העבודה מא’ ועד ת’, פירוט נקודות ההשקה שלו עם ספקים אחרים, אחריותו בנוגע לניקיון אחריו ולאספקת החומרים, בניית לוח זמנים וכמובן – תשלומים. הסכם מסודר ומפורט עליו חתמו שני הצדדים מהווה בסיס איתן לתחילת העבודה ולהתנהלות כולה.

אנשי מקצוע רציניים ואחראיים

בכדי לבצע הגדרת הסכמים עם ספקים יש צורך במפקח בנייה אשר יכיר היטב את השטח ואת “השפה” של תהליך הבנייה בכדי להגן על שני הצדדים ולהקיף את כל המידע הרלוונטי.

דודי בובליל – מנהל חברת בובליל נדל”ן בע”מ, מתמחה מאז שנת 1997 בליווי פרויקטים ומקפיד לעבוד באופן מסודר תוך הצמדות לחוזים השונים.

הגדרת הסכמים עם ספקים אמורה להיות ריאלית ולתאום את אופיו של הפרויקט.

לכן, המטרות והפרטים אשר מצוינים בהסכם מייעלים למעשה את העבודה כיוון שהם מפרטים את התהליך הייעודי וכיצד איש המקצוע משתלב בו. הסכמים אלו מונעים היעלמות של ספקים ועיכובים מיותרים של הפרויקט.